Reload
F600 2017
Starttidspunkt: fredag 10. februar 11:00
Siste oppdatering: 9. juni 2017
18. september 11:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- C7 -- Finish 
11:01   2   5   3   1   4   1   1   1
1 Petter Karlsson
1. Petter Karlsson
Ut Tolga: 13/02 00:45:00
Inn Røros: 13/02 06:04:00
Tid brukt: 05:19:00
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 43:41:00
Samlet pause: 23:22:00
11:23   10   6   2   3   6   2   2   2
23 Birgitte Næss
23. Birgitte Næss
Ut Tolga: 13/02 01:27:00
Inn Røros: 13/02 06:42:00
Tid brukt: 05:15:00
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 43:54:00
Samlet pause: 23:25:00
11:04   1   2   4   4   7   5   3   3
4 Thomas Wærner
4. Thomas Wærner
Ut Tolga: 13/02 02:29:00
Inn Røros: 13/02 07:26:00
Tid brukt: 04:57:00
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 42:02:00
Samlet pause: 26:20:00
11:12   8   9   9   12   5   6   5   4
12 Niklas Rogne
12. Niklas Rogne
Ut Tolga: 13/02 03:27:00
Inn Røros: 13/02 08:34:00
Tid brukt: 05:07:00
Hastighet: 13,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 43:03:00
Samlet pause: 26:19:00
11:24   13   6   1   11   3   4   4   5
24 Nina Skramstad
24. Nina Skramstad
Ut Tolga: 13/02 03:13:00
Inn Røros: 13/02 09:12:00
Tid brukt: 05:59:00
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 43:59:00
Samlet pause: 25:49:00
11:18   15   18   10   7   9   7   7   6
18 Ove Grytbak
18. Ove Grytbak
Ut Tolga: 13/02 05:23:00
Inn Røros: 13/02 10:24:00
Tid brukt: 05:01:00
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 43:52:00
Samlet pause: 27:14:00
11:26   20   22   18   10   2   9   8   7
26 Lars Monsen
26. Lars Monsen
Ut Tolga: 13/02 07:10:00
Inn Røros: 13/02 12:33:00
Tid brukt: 05:23:00
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 52:18:00
Samlet pause: 20:49:00
11:08   5   10   14   18   10   8   9   8
8 Tor Martinsen
8. Tor Martinsen
Ut Tolga: 13/02 08:08:00
Inn Røros: 13/02 14:13:00
Tid brukt: 06:05:00
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 44:18:00
Samlet pause: 30:47:00
11:39   29   28   20   13   16   10   10   9
39 Tor Einar Skogesal
39. Tor Einar Skogesal
Ut Tolga: 13/02 09:17:00
Inn Røros: 13/02 14:17:00
Tid brukt: 05:00:00
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 45:24:00
Samlet pause: 29:14:00
11:07   26   29   19   22   14   11   11   10
7 Erlend Johannessen
7. Erlend Johannessen
Ut Tolga: 13/02 12:17:00
Inn Røros: 13/02 17:52:00
Tid brukt: 05:35:00
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:08:00
Samlet pause: 31:37:00
11:25   18   21   22   15   17   15   12   11
25 Even Bøen
25. Even Bøen
Ut Tolga: 13/02 14:04:00
Inn Røros: 13/02 18:57:00
Tid brukt: 04:53:00
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 45:56:00
Samlet pause: 33:36:00
11:33   20   23   24   24   18   18   12   12
33 Arnt Ola Skjerve
33. Arnt Ola Skjerve
Ut Tolga: 13/02 14:04:00
Inn Røros: 13/02 18:58:00
Tid brukt: 04:54:00
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 44:12:00
Samlet pause: 35:13:00
11:31   20   20   13   9   15   16   12   13
31 Ronny Grønn
31. Ronny Grønn
Ut Tolga: 13/02 14:06:00
Inn Røros: 13/02 19:06:00
Tid brukt: 05:00:00
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 47:19:00
Samlet pause: 32:16:00
11:21   27   27   24   19   20   17   16   14
21 Jo Are Brennodden
21. Jo Are Brennodden
Ut Tolga: 13/02 14:12:00
Inn Røros: 13/02 19:25:00
Tid brukt: 05:13:00
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:26:00
Samlet pause: 32:38:00
11:06   3   13   16   20   13   12   17   15
6 Roar Kvilvang
6. Roar Kvilvang
Ut Tolga: 13/02 14:16:00
Inn Røros: 13/02 19:32:00
Tid brukt: 05:16:00
Hastighet: 12,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 43:39:00
Samlet pause: 36:47:00
11:09   10   14   16   21   21   20   18   16
9 Torje Olaussen
9. Torje Olaussen
Ut Tolga: 13/02 15:42:00
Inn Røros: 13/02 21:36:00
Tid brukt: 05:54:00
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 47:04:00
Samlet pause: 35:23:00
11:36   19   11   4   6   8   13   19   17
36 Barbara Inauen
36. Barbara Inauen
Ut Tolga: 13/02 20:33:00
Inn Røros: 14/02 02:41:00
Tid brukt: 06:08:00
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 63:11:00
Samlet pause: 23:54:00
11:03   16   25   29   29   24   21   19   17
3 Inge Bugge Knudsen
3. Inge Bugge Knudsen
Ut Tolga: 13/02 20:33:00
Inn Røros: 14/02 02:41:00
Tid brukt: 06:08:00
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 51:16:00
Samlet pause: 36:22:00
11:35   30   30   28   28   23   23   21   19
35 Jon Olav Borgebund
35. Jon Olav Borgebund
Ut Tolga: 13/02 21:23:00
Inn Røros: 14/02 02:57:00
Tid brukt: 05:34:00
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 48:50:00
Samlet pause: 38:32:00
11:14   32   31   30   31   25   24   23   20
14 Nicklas Blom
14. Nicklas Blom
Ut Tolga: 14/02 00:09:00
Inn Røros: 14/02 06:56:00
Tid brukt: 06:47:00
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 50:21:00
Samlet pause: 41:21:00
11:37   28   25   23   26   22   22   22   20
37 Fredrik Neiman
37. Fredrik Neiman
Ut Tolga: 14/02 00:08:00
Inn Røros: 14/02 06:56:00
Tid brukt: 06:48:00
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 52:12:00
Samlet pause: 39:07:00
11:30   33   33   31   30   26   25   24   22
30 Michael Hess
30. Michael Hess
Ut Tolga: 14/02 04:16:00
Inn Røros: 14/02 10:23:00
Tid brukt: 06:07:00
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 10
Samlet gangtid: 54:38:00
Samlet pause: 40:15:00
RNB
11:17   30   32   33   32   27   26   25   23
17 Thor Magnus Fjæstad
17. Thor Magnus Fjæstad
Ut Tolga: 14/02 12:38:00
Inn Røros: 14/02 20:23:00
Tid brukt: 07:45:00
Hastighet: 8,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 58:05:00
Samlet pause: 47:01:00
11:41   34   34   32   33   28   27   26   24
41 Joakim Wisløff
41. Joakim Wisløff
Ut Tolga: 14/02 15:03:00
Inn Røros: 14/02 20:44:00
Tid brukt: 05:41:00
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 52:59:00
Samlet pause: 52:04:00
11:10   5   8   7   14   1   3   6   Disq.
10 Inger-Marie Haaland
10. Inger-Marie Haaland
Ut Tolga: 13/02 05:09:00
Inn Røros: 13/02 10:41:00
Tid brukt: 05:32:00
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 47:26:00
Samlet pause: 24:05:00
11:11   8   12   15   8 » X
11 Amund Kokkvoll
11. Amund Kokkvoll
Ut Søvollen: 11/02 10:00:00
Inn Orkelbogen: 11/02 19:03:00
Tid brukt: 09:03:00
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Orkelbogen: 09/06 07:59:00
Stopp tid: 2819:56:00
Ant. hunder ut: 10
Samlet gangtid: 26:43:00
Samlet pause: 2825:05:00
11:13   4   3   7   5 » X
13 Hans-Petter Haugen
13. Hans-Petter Haugen
Ut Søvollen: 11/02 10:14:00
Inn Orkelbogen: 11/02 17:22:00
Tid brukt: 07:08:00
Hastighet: 15,0 km/h
Ant. hunder inn: 12
Ut Orkelbogen: 09/06 07:59:00
Stopp tid: 2821:37:00
Ant. hunder ut: 12
Samlet gangtid: 21:51:00
Samlet pause: 2829:55:00
11:15   14   17   11   16   11 » X
15 Jo Jøldal
15. Jo Jøldal
Ut Orkelbogen: 12/02 04:15:00
Inn Grimsbu: 12/02 09:42:00
Tid brukt: 05:27:00
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Grimsbu: 12/02 15:27:00
Stopp tid: 05:45:00
Ant. hunder ut: 9
Samlet gangtid: 29:43:00
Samlet pause: 22:29:00
11:22   5   3   6   2 » X
22 Ralph Johannessen
22. Ralph Johannessen
Ut Søvollen: 11/02 07:16:00
Inn Orkelbogen: 11/02 16:21:00
Tid brukt: 09:05:00
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 11
Ut Orkelbogen: 09/06 07:59:00
Stopp tid: 2822:38:00
Ant. hunder ut: 11
Samlet gangtid: 24:08:00
Samlet pause: 2827:29:00
11:28   16   15   21   X
28 Ingvill Fauske
28. Ingvill Fauske
Ut Søvollen: 11/02 19:39:00
Inn Orkelbogen: 12/02 04:09:00
Tid brukt: 08:30:00
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 24:02:00
Samlet pause: 16:39:00
11:34   20   23   24   23   19   19   X
34 Julie Arnfinnsdatter Vesterhus
34. Julie Arnfinnsdatter Vesterhus
Ut Orkelbogen 2: 12/02 23:32:00
Inn Tolga: 13/02 06:03:00
Tid brukt: 06:31:00
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 39:20:00
Samlet pause: 27:09:00
11:38   25   18   27   X
38 Marco Wyss
38. Marco Wyss
Ut Søvollen: 11/02 21:16:00
Inn Orkelbogen: 12/02 05:04:00
Tid brukt: 07:48:00
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 10
Samlet gangtid: 23:02:00
Samlet pause: 18:24:00
11:40   24   16   12   16   12   14 » X
40 Michael Kvilaas
40. Michael Kvilaas
Ut Grimsbu: 12/02 16:02:00
Inn Orkelbogen 2: 12/02 20:42:00
Tid brukt: 04:40:00
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Orkelbogen 2: 12/02 20:49:00
Stopp tid: 00:07:00
Ant. hunder ut: 10
Samlet gangtid: 34:11:00
Samlet pause: 22:58:00
11:42   12   1
42 Jean-Philippe Pontier
42. Jean-Philippe Pontier
Ut Tufsingdalen: 10/02 21:23:00
Inn Drevsjø: 11/02 01:20:00
Tid brukt: 03:57:00
Hastighet: 15,2 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 09:37:00
Samlet pause: 04:01:00
(90) 90 (60) 150 (68) 218 (107) 325 (70) 395 (63) 458 (79) 537 (68) 605
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper