Reload
F600 2017
Starttidspunkt: fredag 10. februar 11:00
Siste oppdatering: 14. februar 2017
24. april 21:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- C7 -- Finish 
11:01   1   1   1   1   1   1   1   1
1 Petter Karlsson
1. Petter Karlsson
Ut Tolga: 13/02 00:45
Inn Røros: 13/02 06:04
Tid brukt: 05:19
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 43:41
Samlet pause: 23:22
11:23   2   2   2   2   2   2   2   2
23 Birgitte Næss
23. Birgitte Næss
Ut Tolga: 13/02 01:27
Inn Røros: 13/02 06:42
Tid brukt: 05:15
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 43:54
Samlet pause: 23:25
11:04   3   3   3   3   3   3   3   3
4 Thomas Wærner
4. Thomas Wærner
Ut Tolga: 13/02 02:29
Inn Røros: 13/02 07:26
Tid brukt: 04:57
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 42:02
Samlet pause: 26:20
11:12   4   4   4   4   4   4   4   4
12 Niklas Rogne
12. Niklas Rogne
Ut Tolga: 13/02 03:27
Inn Røros: 13/02 08:34
Tid brukt: 05:07
Hastighet: 13,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 43:03
Samlet pause: 26:19
11:24   5   5   5   5   5   5   5   5
24 Nina Skramstad
24. Nina Skramstad
Ut Tolga: 13/02 03:13
Inn Røros: 13/02 09:12
Tid brukt: 05:59
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 43:59
Samlet pause: 25:49
11:18   6   6   6   6   6   6   6   6
18 Ove Grytbak
18. Ove Grytbak
Ut Tolga: 13/02 05:23
Inn Røros: 13/02 10:24
Tid brukt: 05:01
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 43:52
Samlet pause: 27:14
11:26   7   7   7   7   7   7   7   7
26 Lars Monsen
26. Lars Monsen
Ut Tolga: 13/02 07:10
Inn Røros: 13/02 12:33
Tid brukt: 05:23
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 52:18
Samlet pause: 20:49
11:08   8   8   8   8   8   8   8   8
8 Tor Martinsen
8. Tor Martinsen
Ut Tolga: 13/02 08:08
Inn Røros: 13/02 14:13
Tid brukt: 06:05
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 44:18
Samlet pause: 30:47
11:39   9   9   9   9   9   9   9   9
39 Tor Einar Skogesal
39. Tor Einar Skogesal
Ut Tolga: 13/02 09:17
Inn Røros: 13/02 14:17
Tid brukt: 05:00
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 45:24
Samlet pause: 29:14
11:07   10   10   10   10   10   10   10   10
7 Erlend Johannessen
7. Erlend Johannessen
Ut Tolga: 13/02 12:17
Inn Røros: 13/02 17:52
Tid brukt: 05:35
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:08
Samlet pause: 31:37
11:25   11   11   11   11   11   11   11   11
25 Even Bøen
25. Even Bøen
Ut Tolga: 13/02 14:04
Inn Røros: 13/02 18:57
Tid brukt: 04:53
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 45:56
Samlet pause: 33:36
11:33   12   12   12   12   12   12   12   12
33 Arnt Ola Skjerve
33. Arnt Ola Skjerve
Ut Tolga: 13/02 14:04
Inn Røros: 13/02 18:58
Tid brukt: 04:54
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 44:12
Samlet pause: 35:13
11:31   13   13   13   13   13   13   13   13
31 Ronny Grønn
31. Ronny Grønn
Ut Tolga: 13/02 14:06
Inn Røros: 13/02 19:06
Tid brukt: 05:00
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 47:19
Samlet pause: 32:16
11:21   14   14   14   14   14   14   14   14
21 Jo Are Brennodden
21. Jo Are Brennodden
Ut Tolga: 13/02 14:12
Inn Røros: 13/02 19:25
Tid brukt: 05:13
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:26
Samlet pause: 32:38
11:06   15   15   15   15   15   15   15   15
6 Roar Kvilvang
6. Roar Kvilvang
Ut Tolga: 13/02 14:16
Inn Røros: 13/02 19:32
Tid brukt: 05:16
Hastighet: 12,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 43:39
Samlet pause: 36:47
11:09   16   16   16   16   16   16   16   16
9 Torje Olaussen
9. Torje Olaussen
Ut Tolga: 13/02 15:42
Inn Røros: 13/02 21:36
Tid brukt: 05:54
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 47:04
Samlet pause: 35:23
11:36   17   17   17   17   17   17   17   17
36 Barbara Inauen
36. Barbara Inauen
Ut Tolga: 13/02 20:33
Inn Røros: 14/02 02:41
Tid brukt: 06:08
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 63:11
Samlet pause: 23:54
11:03   17   17   17   17   17   17   17   17
3 Inge Bugge Knudsen
3. Inge Bugge Knudsen
Ut Tolga: 13/02 20:33
Inn Røros: 14/02 02:41
Tid brukt: 06:08
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 51:16
Samlet pause: 36:22
11:35   19   19   19   19   19   19   19   19
35 Jon Olav Borgebund
35. Jon Olav Borgebund
Ut Tolga: 13/02 21:23
Inn Røros: 14/02 02:57
Tid brukt: 05:34
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 48:50
Samlet pause: 38:32
11:37   20   20   20   20   20   20   20   20
37 Fredrik Neiman
37. Fredrik Neiman
Ut Tolga: 14/02 00:08
Inn Røros: 14/02 06:56
Tid brukt: 06:48
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 52:12
Samlet pause: 39:07
11:14   20   20   20   20   20   20   20   20
14 Nicklas Blom
14. Nicklas Blom
Ut Tolga: 14/02 00:09
Inn Røros: 14/02 06:56
Tid brukt: 06:47
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 50:21
Samlet pause: 41:21
11:30   22   22   22   22   22   22   22   22
30 Michael Hess
30. Michael Hess
Ut Tolga: 14/02 04:16
Inn Røros: 14/02 10:23
Tid brukt: 06:07
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 10
Samlet gangtid: 54:38
Samlet pause: 40:15
RNB
11:17   23   23   23   23   23   23   23   23
17 Thor Magnus Fjæstad
17. Thor Magnus Fjæstad
Ut Tolga: 14/02 12:38
Inn Røros: 14/02 20:23
Tid brukt: 07:45
Hastighet: 8,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 58:05
Samlet pause: 47:01
11:41   24   24   24   24   24   24   24   24
41 Joakim Wisløff
41. Joakim Wisløff
Ut Tolga: 14/02 15:03
Inn Røros: 14/02 20:44
Tid brukt: 05:41
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 52:59
Samlet pause: 52:04
11:10   Disq.   Disq.   Disq.   Disq.   Disq.   Disq.   Disq.   Disq.
10 Inger-Marie Haaland
10. Inger-Marie Haaland
Ut Tolga: 13/02 05:09
Inn Røros: 13/02 10:41
Tid brukt: 05:32
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 9
Samlet gangtid: 47:26
Samlet pause: 24:05
11:11   -1   -1   -1   -1 » X
11 Amund Kokkvoll
11. Amund Kokkvoll
Ut Søvollen: 11/02 10:00
Inn Orkelbogen: 11/02 19:03
Tid brukt: 09:03
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Orkelbogen: 12/02 03:12
Stopp tid: 08:09
Ant. hunder ut: 10
Samlet gangtid: 26:43
Samlet pause: 13:18
11:13   -1   -1   -1   -1
13 Hans-Petter Haugen
13. Hans-Petter Haugen
Ut Søvollen: 11/02 10:14
Inn Orkelbogen: 11/02 17:22
Tid brukt: 07:08
Hastighet: 15,0 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 21:51
Samlet pause: 08:18
11:15   -1   -1   -1   -1   -1 » X
15 Jo Jøldal
15. Jo Jøldal
Ut Orkelbogen: 12/02 04:15
Inn Grimsbu: 12/02 09:42
Tid brukt: 05:27
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Grimsbu: 12/02 15:27
Stopp tid: 05:45
Ant. hunder ut: 9
Samlet gangtid: 29:43
Samlet pause: 22:29
11:22   -1   -1   -1   -1
22 Ralph Johannessen
22. Ralph Johannessen
Ut Søvollen: 11/02 07:16
Inn Orkelbogen: 11/02 16:21
Tid brukt: 09:05
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 24:08
Samlet pause: 04:51
11:28   -1   -1   -1   -1
28 Ingvill Fauske
28. Ingvill Fauske
Ut Søvollen: 11/02 19:39
Inn Orkelbogen: 12/02 04:09
Tid brukt: 08:30
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 11
Samlet gangtid: 24:02
Samlet pause: 16:39
11:34   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1
34 Julie Arnfinnsdatter Vesterhus
34. Julie Arnfinnsdatter Vesterhus
Ut Orkelbogen 2: 12/02 23:32
Inn Tolga: 13/02 06:03
Tid brukt: 06:31
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 39:20
Samlet pause: 27:09
11:38   -1   -1   -1   -1
38 Marco Wyss
38. Marco Wyss
Ut Søvollen: 11/02 21:16
Inn Orkelbogen: 12/02 05:04
Tid brukt: 07:48
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 10
Samlet gangtid: 23:02
Samlet pause: 18:24
11:40   -1   -1   -1   -1   -1   -1 » X
40 Michael Kvilaas
40. Michael Kvilaas
Ut Grimsbu: 12/02 16:02
Inn Orkelbogen 2: 12/02 20:42
Tid brukt: 04:40
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 10
Ut Orkelbogen 2: 12/02 20:49
Stopp tid: 00:07
Ant. hunder ut: 10
Samlet gangtid: 34:11
Samlet pause: 22:58
11:42   Disq.   Disq.
42 Jean-Philippe Pontier
42. Jean-Philippe Pontier
Ut Tufsingdalen: 10/02 21:23
Inn Drevsjø: 11/02 01:20
Tid brukt: 03:57
Hastighet: 15,2 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 09:37
Samlet pause: 04:01
(90) 90 (60) 150 (68) 218 (107) 325 (70) 395 (63) 458 (79) 537 (68) 605
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper