Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 11:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
117. Jens Kvernmo Ogndal Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:17 8
Tufsingdalen 1/2 21:46 2/2 01:10 8 04:29 14,5 km/t 04:29 03:24 03:24 43,1 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 06:10 2/2 13:12 8 05:00 12,8 km/t 09:29 07:02 10:26 52,4 64 km 129 km
Søvollen 2/2 19:01 2/2 23:05 8 05:49 12,4 km/t 15:18 04:04 14:30 48,7 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 08:06 3/2 11:58 7 09:01 12,2 km/t 24:19 03:52 18:22 43,0 110 km 311 km
Tolga 3/2 19:44 4/2 00:07 6 07:46 9,7 km/t 32:05 04:23 22:45 41,5 75 km 386 km
Røros 4/2 06:49 06:42 10,1 km/t 38:47 22:45 37,0 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00
07:00:00 Drevsjø 2/2 06:10 2/2 13:12

Tidsutjevning: 01:00:00