Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 10:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
132. Tom Erik Langegård Lerskallen Sluttplassering: 37
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:32 8
Tufsingdalen 1/2 22:48 2/2 03:23 8 05:16 12,3 km/t 05:16 04:35 04:35 46,5 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 08:43 2/2 13:44 8 05:20 12,0 km/t 10:36 05:01 09:36 47,5 64 km 129 km
Søvollen 2/2 20:08 3/2 03:34 8 06:24 11,2 km/t 17:00 07:26 17:02 50,0 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 13:43 3/2 21:13 8 10:09 10,8 km/t 27:09 07:30 24:32 47,5 110 km 311 km
Tolga 4/2 04:42 4/2 09:23 8 07:29 10,0 km/t 34:38 04:41 29:13 45,8 75 km 386 km
Røros 4/2 15:32 06:09 11,1 km/t 40:47 29:13 41,7 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00 2/12 02:08 2/12 03:44
06:45:00 1/12 14:43 2/12 01:02

Tidsutjevning: 00:45:00