Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 10:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
118. Kenneth Monsen Valdres
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:18 8
Tufsingdalen 1/2 21:45 1/2 22:34 8 04:27 14,6 km/t 04:27 00:49 00:49 15,5 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 04:06 2/2 06:39 8 05:32 11,6 km/t 09:59 02:33 03:22 25,2 64 km 129 km
Søvollen 2/2 13:00 2/2 20:07 7 06:21 11,3 km/t 16:20 07:07 10:29 39,1 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 06:37 3/2 08:52 7 10:30 10,5 km/t 26:50 02:15 12:44 32,2 110 km 311 km
Tolga 00:00 26:50 12:44 32,2 75 km 386 km
Røros 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00
06:59:00 Søvollen 2/2 13:00 2/2 20:07

Tidsutjevning: 00:59:00