Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 10:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
121. Bente Sofie Alhaug Almeveien 30 a Sluttplassering: 32
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:21 8
Tufsingdalen 1/2 22:04 2/2 01:56 8 04:43 13,8 km/t 04:43 03:52 03:52 45,0 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 06:56 2/2 12:56 7 05:00 12,8 km/t 09:43 06:00 09:52 50,4 64 km 129 km
Søvollen 2/2 20:24 3/2 03:25 7 07:28 9,6 km/t 17:11 07:01 16:53 49,6 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 16:12 3/2 20:57 7 12:47 8,6 km/t 29:58 04:45 21:38 41,9 110 km 311 km
Tolga 4/2 02:59 4/2 07:57 7 06:02 12,4 km/t 36:00 04:58 26:36 42,5 75 km 386 km
Røros 4/2 14:06 06:09 11,1 km/t 42:09 26:36 38,7 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00 2/12 02:00 2/12 02:47
06:56:00 1/12 14:13 2/12 01:01

Tidsutjevning: 00:56:00