Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 10:58
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
130. Mats Wiik Folldal Sluttplassering: 45
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:30 8
Tufsingdalen 1/2 22:53 2/2 01:31 8 05:23 12,1 km/t 05:23 02:38 02:38 32,8 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 07:58 2/2 12:50 8 06:27 9,9 km/t 11:50 04:52 07:30 38,8 64 km 129 km
Søvollen 2/2 20:37 3/2 05:31 6 07:47 9,3 km/t 19:37 08:54 16:24 45,5 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 17:21 3/2 21:47 6 11:50 9,3 km/t 31:27 04:26 20:50 39,8 110 km 311 km
Tolga 4/2 06:57 4/2 13:23 6 09:10 8,2 km/t 40:37 06:26 27:16 40,2 75 km 386 km
Røros 4/2 20:46 07:23 9,2 km/t 48:00 27:16 36,2 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00 2/12 03:33 2/12 03:39
06:47:00 1/12 14:24 2/12 01:54

Tidsutjevning: 00:47:00