Reload
F450 2019
Starttidspunkt: fredag 1. februar 18:01
Siste oppdatering: 5. februar 2019
21. februar 11:10
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
104. Benoit Gerard Hurdal Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 1/2 17:04 8
Tufsingdalen 1/2 21:32 1/2 21:38 8 04:28 14,6 km/t 04:28 00:06 00:06 2,2 65 km 65 km
Drevsjø 2/2 05:20 2/2 05:28 8 07:42 8,3 km/t 12:10 00:08 00:14 1,9 64 km 129 km
Søvollen 2/2 11:37 2/2 18:56 8 06:09 11,7 km/t 18:19 07:19 07:33 29,2 72 km 201 km
Orkelbogen 3/2 03:56 3/2 06:38 8 09:00 12,2 km/t 27:19 02:42 10:15 27,3 110 km 311 km
Tolga 3/2 12:46 3/2 16:46 8 06:08 12,2 km/t 33:27 04:00 14:15 29,9 75 km 386 km
Røros 3/2 23:06 06:20 10,7 km/t 39:47 14:15 26,4 68 km 454 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
04:00:00
07:13:00 Søvollen 2/2 11:37 2/2 18:56

Tidsutjevning: 01:13:00