Reload
F600 2014
Starttidspunkt: fredag 31. januar 16:00
Siste oppdatering: 4. februar 2014
21. februar 05:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. Petter Karlsson Slussfors Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Røros 31/1 16:48 12
Tufsingdalen 31/1 23:11 1/2 01:29 12 06:23 13,9 km/t 06:23 02:17 02:17 26,4 89 km 89 km
Drevsjø 1/2 07:40 1/2 10:43 12 06:10 9,6 km/t 12:34 03:03 05:21 29,9 59 km 148 km
Søvollen 1/2 17:10 2/2 01:52 11 06:26 11,2 km/t 19:01 08:41 14:03 42,5 72 km 220 km
Tynset 2/2 06:25 2/2 06:28 11 04:33 12,3 km/t 23:34 00:02 14:05 37,4 56 km 276 km
Grimsbu 2/2 13:51 2/2 19:01 11 07:23 11,5 km/t 30:57 05:09 19:15 38,3 85 km 361 km
Grimsbu2 3/2 01:06 3/2 01:31 11 06:05 10,7 km/t 37:03 00:24 19:39 34,7 65 km 426 km
Tynset 3/2 08:41 3/2 16:41 11 07:10 11,9 km/t 44:13 07:59 27:39 38,5 85 km 511 km
Tolga 3/2 18:53 3/2 19:02 11 02:12 11,4 km/t 46:25 00:09 27:48 37,5 25 km 536 km
Røros 4/2 01:08 06:06 11,1 km/t 52:32 27:48 34,6 68 km 604 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
08:34:00 1/2 17:10 2/2 01:52
08:00:00 3/2 08:41 3/2 16:41

Tidsutjevning: 00:34:00