Reload
F600 2009
Start time: Thursday 5. February 20:00
Last update: 10. February 2009
25. februar 03:09
Status Trail Entrants Last update Results
23. Roar Kvilvang Røros Rank: 6

Checkpoint passings

Leg Name Time used Time in Time out Stop time
1 Tufsingdalen 4h 57min 6/2 01:19:00 6/2 03:52:00 2h 33min
2 Femundsvika 4h 14min 6/2 08:06:00 6/2 10:35:00 2h 29min
3 Søvollen 5h 05min 6/2 15:40:00 6/2 19:00:00 3h 20min
4 Tynset 7h 19min 7/2 02:19:00 7/2 10:19:00 8h 00min
5 Grimsbu 9h 49min 7/2 20:08:00 7/2 23:01:00 2h 53min
6 Tynset 6h 41min 8/2 05:42:00 8/2 05:51:00 9min
7 Tolga 2h 56min 8/2 08:47:00 8/2 14:47:00 6h 00min

Leg statistics

LNr From - To Start time Finish time Time used Rank
out/in
1 Røros - Tufsingdalen 5/2 20:22:00 6/2 01:19:00 4h 57min 20 / 26
2 Tufsingdalen - Femundsvika 6/2 03:52:00 6/2 08:06:00 4h 14min 24 / 22
3 Femundsvika - Søvollen 6/2 10:35:00 6/2 15:40:00 5h 05min 23 / 19
4 Søvollen - Tynset 6/2 19:00:00 7/2 02:19:00 7h 19min 14 / 11
5 Tynset - Grimsbu 7/2 10:19:00 7/2 20:08:00 9h 49min 13 / 11
6 Grimsbu - Tynset 7/2 23:01:00 8/2 05:42:00 6h 41min 7 / 7
7 Tynset - Tolga 8/2 05:51:00 8/2 08:47:00 2h 56min 6 / 6
8 Tolga - Røros 8/2 14:47:00 9/2 00:42:00 9h 55min 6 / 6