HANDLERENS ROLLE I FEMUNDLØPET


Handler sammen med kjører utgjør et ”lag” og har en viktig rolle som ambassadører for Femundløpet utad.

Selv om ”lagene” konkurrerer, har handlerne et stort ansvar for å ta vare på det unikt gode miljøet og atmosfæren som preger distansemiljøet. Knallhard konkurranse og taktikk under løpet er helt forenelig med å opptre kameratslig og å vise god sportsånd handlere og kjørere imellom.

En handler skal kjenne reglementet, og spesielt punkter som omhandler hva som er tillatt å hjelpe kjøreren med.

Det er kjøreren som er ansvarlig for at handler følger reglementet.

Det er viktig at handlere deltar på kjørermøtet og på evalueringsmøtet etter konkurransen.

Arrangøren har lagt mye arbeid i sikkerhet for kjørerne. Det har vi dessverre ingen mulighet til for handlerne som kjører bil mellom sjekkpunktene. Vis aktsomhet bak rattet – kjør helst to i bilen. Det er stor elgfare i distriktet.

Pass på å få litt søvn underveis. Dere har god tid før kjøreren ankommer neste sjekkpunkt.

Femundløpet ønsker å framstå som blide og positive ambassadører for sledehundsporten, vi håper handlere og kjørere vil hjelpe oss å lykkes med det!

Vi ønsker med dette alle handlere velkommen til Femundløpet, og lykke til med jobben.