Om Femundløpet
Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hvert år i februar i Midt-Norge. Løpet starter i de fargerike gatene i den historiske bergstaden Røros, som også står på UNESCOs verdensarvliste. Deltagerne og deres hundespann kjører gjennom åtte distrikter og det fasinerende landskapet i fylkene Sør-Trøndelag og Hedmark.

Femundløpet består av 3 klasser; en 12-spanns klasse som kjører 600 km. I løpet av disse kilometerene vil de kjøre innom 8 sjekkpunkter hvor hundene kan hvile og stelles. Den andre klassen er en 8-spanns klasse som kjører 400 km. Denne klassen har 5 sjekkpunkter som de skal innom. Siden 2012 er det også Femund Junior; en 6-spanns ungdomsklasse (15 til 17 år) av 200 km og med 2 sjekkpunkter.

Begge klassene er ekstremt utfordrende og både hundekjørere og hunder står overfor alle elementene naturen gir: Temperaturer så lavt som -40C, kraftig vind, snøstormer og ”whiteouts” er bare noen av elementene som gir store utfordringer i dette løpet. I tillegg vil kjørerne oppleve søvnmangel, lange timer stående på bak på en slede for så å løpe opp bratte bakker for å hjelpe hundene underveis. Løpet har også innslag av teknisk krevende områder hvor den er lagt gjennom skogspartier i tillegg til endeløse lange innsjøer - kort sagt - Femundløpet er tøfft!

Sjekkpunktene
Underveis i løpet ligger det sjekkpunkter hvor kjørerne kan hvile og fylle opp sleden fra depoter. Her er det også mulig for både kjørere og hunder å hvile. På alle sjekkpunktene finnes det veterinærer som sjekker hundene og gir råd og veiledning til kjørere ved behov. Alle kjørere har med seg handlere som følger løpet med bil. De møter opp på sjekkpunktene og støtter sin kjører underveis. Alle sjekkpunktene er godt tilrettelagt for publikum, de fleste med speakertjeneste og ulike lokale kulturelle innslag!

Handlere
Handlere er en kjørers støtteapparat under løpet, og består gjerne av venner, familie, eller ektefeller. Reglene til Femundløpet tillater at alle kjørere har handlere som følger løpet fra sidelinjen med bil men kan i henhold til regelverket kun gi begrenset hjelp til kjøreren. Kjøreren kan få tildelt ekstra hundemat og utstyr i oppsatte depotområder. Handlerne har imidlertid ikke lov til å hjelpe kjøreren med omsorg eller fôring av hundene. En handler har lov til å se til spannet når kjøreren sover og informere, eller vekke kjøreren dersom det oppstår noen problemer.

En handler tar seg av hundene som blir satt ut av løpet. I disse tilfellene vil handleren behandle og sikre at hundene får den restitusjonen den trenger og om nødvendig samarbeide med hundekjøreren og veterinær for eventuell oppfølging og nødvendig behandling.

Men viktigst av alt, gir en handler kjøreren moralsk støtte og oppmuntring under løpet. Og for de fleste kjørere er en dyktig handler gull verdt og ofte en del av en vinnende strategi.

Løpsregler
Femundløpet har regler og bestemmelser som skal ivareta sikkerheten og velvære av teamene. For begge klasser er det obligatoriske hviletid som skal tas ut på oppsatte sjekkpunkter. Utligningen av starttiden blir lagt til den første obligatorisk hvilen.  I tillegg til å hvile på sjekkpunktene kan hundekjørerne hvile på sporet. Om en kjører velger å hvile på sjekkpunktene eller på sporet utover de obligatoriske  hvilene er en del av kjørerens kjøreplan og strategi for løpet.

I tillegg til depotene er en kjører pålagt å ha en del obligatorisk utstyr i sledene til enhver tid.  Utstyret består av ekstra mat til hundene og seg selv, en fôrkoker til å varme vann, utendørs overlevelses utstyr, sokker til hundene, førstehjelpsutstyr, sovepose, vindsett, kart og kompass for å nevne noe.  En kjører skal være rustet til å kunne ta vare på seg selv og hundene i minimum 24 timer dersom man blir liggende værfast underveis. 

Trening til løpet
Å delta i Femundløpet forutsetter at kjøreren og hundene er godt forberedt. De fleste kjørerne trener hundene og seg selv hele året, men offisielt starter trening ca 1. august året før. I barmark sesongen blir hundene trent med ATV eller ulike typer av vogner. I begynnelsen av treningen kjøres det gjerne kortere turer på 4-5 kilometer for å etter hvert øke distansene utover høsten og vinteren.

Løpet gjennomførers av kjørere som er i stand til å gi sine hunder tilstrekkelig omsorg og ernæring- Over 50% av en langdistansekennels årlige budsjett går til hundefôr. Tørrfôr av høy kvalitet og våtfôr/kjøtt med høyt innhold av fett og proteiner blir blandet sammen for å gi hundene alle de næringsstoffer og energi som de trenger for å kunne yte sitt beste. I tillegg er det vanlig å gi hundene ulike typer av snack (pølser/fisk/våtfôr) under løpet.

En langdistanse sledehund kan forbruke mer enn 8000 kalorier per dag under løpet. Dette er en enorm mengde energi, og derfor er disse hundene opplært allerede fra valpestadiet å spise godt, og å spise når de blir tilbudt mat.

Veterinærtjeneste
Under Femundløpet finnes det en veterinærtjeneste som består av dyktige veterinærer med lang erfaring med hund. Hver veterinær må være spesielt kvalifisert for å jobbe som frivillig.

Veterinærerene er på alle sjekkpunktene, start og mållinjen. Veterinærteamene utfører rutinemessige kontroller på hvert sjekkpunkt og deres medisinske test inkluderer lå lytte til hjertet og lungene, se etter tegn til dehydrering og etter tegn på halthet. Alle kjørere er pålagt å ha et eget veterinær hefte i sleden som inneholder navn og chipnummer på hver hund i spannet og et kommentarfelt for veterinærene.

Dersom en hund har fått en anmerkning av en veterinær på et sjekkpunkt vil denne bli fulgt opp og kontrollert på det neste sjekkpunktet under løpet.

Veterinærene har som mål å sjekke alle hundene i løpet på de obligatoriske hvilene og på sjekkpunktene hvor kjørerne hviler som tilsvarer at alle hunder vil bli sjekket minimum 2 ganger under løpet.

Reglene åpner for at veterinærene kan ta ut en hund eller et helt team av løpet dersom de anser at hunden/e er uegnet til å fortsette. Det har imidlertid aldri vært behov for å håndheve denne regelen. Veterinærene har en gjennomgående god dialog med alle kjørerne og av gjensidig respekt til hverandre blir alle beslutninger tatt i fellesskap for å ivareta hundens helse og velferd.

Hundene
Hvorfor gjør hundene det? Fordi de elsker det! Atmosfæren på startstreken i Røros, hvor tusenvis av bjeffende hunder, kaster seg fremover i selen og deres iver etter å løpe og trekke sier alt. Disse hundene er godt trente utøvere og som elsker å gjøre det de er født til. Dette er hva de er avlet og født til å gjøre, og hvis du ikke tror det, bare komme til Røros og se selv!

Femundløpet AS
Femundløpet langdistanse sledehundløp  har eksistert i over 20 år og hvert år ser vi flere deltagere på startstreken. I november 2010 gikk Femundløpet over til et AS for å møte utfordringene og for å bygge videre på det som den frivillige organisasjon har gjort i en årrekke. Det er ansatt en daglig leder som jobber i full stilling gjennom hele året for å sikre en god organisasjon av løpet.

I tillegg er løpet avhengig av over 700 frivillige som jobber mange timer døgnet rundt. Jobber som kreves er: organisering sjekkpunkter, hjelp til kjører og hunder frem til startstreken, sikre trygge veioverganger, matlaging for en gjeng sultne kjørere, handlere og frivillige samt programmering. Alle lokalsamfunnene i regionen blir involvert i dette løpet og det er takket være den enorme frivillige innsatsen som gjør at dette arrangementet er mulig!


Å være deltager i dette løpet er mer enn en konkurranse. Det er en sinnstilstand, det er en måte å leve, for noen er det et viktig løp å fullføre for å bli en "ekte hundekjører".