FEMUNDLØPET OG FEMUNDLØPETS VENNERStarten på det hele...

I 1989 - ved et digert bål i en stjerneklar natt ved Femunden kom idéen om et lengre hundeløp i disse traktene?. En treningstur langs Femundens østside i januar –89. Det var etter Rørosløpet, datidens distanseløp på Røros, 60 km langt og før årets Finnmarksløp. Med på treningsturen var Torgeir Øren, Stein Håvard Fjestad og Odd Kjøsnes.  Ved et digert bål i en stjerneklar natt kom ideen om et lengre hundeløp i disse traktene. Alle tente umiddelbart på ideen og planleggingen var i gang! Det var ingen tvil, løpet skulle starte allerede påfølgende vinter.

Hundekjørermiljøet i Rørosregionen, som da besto av to kenneler, hver på 14-16 hunder, tok kontakt med en annen naturlig samarbeidspartner på Østre Æra. Miljøet her besto av hundekjører Anton Trøen og en samarbeidsvillig campingplass-eier. Anton ble sammen med Torgeir og Odd en sentral person i å realisere det som på første møtet fikk navnet Femundløpet.

På stiftelsesmøtet ble det bestemt at arrangementet skulle ha en slik form at det skulle kunne la seg gjennomføre uavhengig av økonomi og sponsorer. Løpet skulle gjennomføres uansett.

Planene ble lagt fram for Røros Hundeklubb, som tok på seg å organisere sjekkpunktet på Røros under Femundløpet 1990. Senere sto Røros Hundeklubb som arrangør av Femundløpet helt frem til Femundløpets Venner ble stiftet i 2001.

Femundløpet 1990 startet på Østre Æra. Første sjekkpunkt var Sølenstua, andre sjekkpunkt Haugen gård ved Femunden og tredje sjekkpunkt og vendepunkt var Røros. Det første løpet ble stoppet halvveis – altså på Røros på grunn av ekstremt mildvær og overvann. Stansingen av løpet ble gjort etter en heftig diskusjon blant kjørerne, og en avstemming avgjorde resultatet. Det ble en lærerik start for de som mente at Femundløpet hadde livets rett!

Tiden var moden for et distanseløp i sør-norge, og det første Femundløpet hadde 41 startende, fordelt på en åpen klasse og en 8-spannklasse.

Det er lagt ned uendelig mengder med dugnadstimer i arrangementet, og kjørerne har trofast stilt til start år etter år. I 2009 gikk det 20. Femundløpet av stabelen og i 2011 var Femundløpets Venner arrangør av det første VM i langdistanse hundekjøring. Løpet har vokst jevnt i alle disse årene, i 2011 har vi tangert rekordåret med antall deltakere - og vi ser lyst på framtiden!

Femundløpet AS ble stiftet i 2010 og etter løpet i 2011 har selskapet overtatt ansvaret for organisasjonen og videre drift av arrangementet. Visjonen til Femundløpet er å bli det mest attraktive langdistanse sledeløpet i verden.  


Red. Mrk.: - Femundløpets Venner er på jakt etter bilder og historier fra de første løpene som gikk. Kontakt oss på post@femundlopet.no