Nye Femundløpet - lengre, tøffere og mer rettferdig

Skrevet av: Fredrik Ljone Holst     Foto: Helmut Dietz     Dato: 30.01.14 21:31

Omfattende regelendringer skal gjøre Femundløpet mindre komfortabelt for kjørerne, men sørge for mer hviletid til hundene. Målet er et løp hvor ingen skal kunne kjøpe seg fordeler. Og på sikt kan langdistanseløpet bli enda lengre.

Under åpningsbanketten foran årets løp la styreformann Thomas Breen fram noen tanker om løpets fremtid. Den viktigste endringen styret og sportslig utvalg ser for seg allerede mot løpet i 2015 er å ta bort mulighetene kjørerne i dag har for egne overnattingsfasiliteter som bobil, hytter og hotellrom. Regelendringene vil sørge for at selve konkurransen tas litt tilbake til det opprinnelig med likere vilkår.


- Det er et steg i riktig retning som vil utjevne forskjellene mellom kjørerne. Vi vil bruke lengre tid når vi ikke får hjelpfra handlerne til alt og det vil gi bikkjene mer hvile. Back to basic, sier Robert Sørlie som har vært en pådriver for denne endringen.


Breen la også fram noen andre ideer styret og sportslig utvalg diskuterer rundt fremtidige løp. Les mer om dette hos Arbeidets Rett og Østlendingen.