Forsker på hundekjørere

Skrevet av: John Harald Knutsson         Dato: 06.01.14 16:52

Forsker på hundekjørernes motivasjon for hundekjøring og hundekjøring som livsstil.

Førstelektor Rune Waaler og førsteamanuensis Tor Oskar Thomassen ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet, og Knut Skjesol fra Høgskolen i Nord-Trøndelag samt Hallgeir Halvari fra Høgskolen i Buskerud vil i 2013, 2014 og 2015 samle inn data fra hundekjørere som deltar på Finnmarksløpet eller Femundløpet.


I 2013 ble hundekjørere fra Finnmarksløpet forsket på. Nå er turen kommet til Femundløpet.
Hensikten med undersøkelsen er å studere motivasjon for å delta i krevende idretts- og friluftsaktiviteter som Finnmarksløpet og Femundløpet. Psykologiske forhold som indre og ytre motivasjon, målsettinger, vitalitet og lidenskap for hundekjøring vil gjennom undersøkelsen bli kartlagt. Hundekjøring som livsstilsprosjekt vil og bli gjenstand for spørsmål.

- Det vi finner ut om hundekjørerne er igjen er en del av et større forskningsprosjekt som også omfatter terrengsyklister, langrennsløpere, fotballspillere og elever i aktivitetsorientert friluftsliv. Til slutt vil vi kunne sammenlikne hundekjørere med andre grupper i idrett og friluftsliv som utsetter seg for krevende og langvarige belastninger over tid, forteller de to forskerne, som håper å få flest mulig med på forskningen.

Frivillig undersøkelse
Derfor vil de under årets Femundløp sitte på registreringskontoret for Femundløpet i åpningstidene på torsdag 30. og fredag 31. januar. Alle kjørere inviteres til å fylle ut spørreskjema som tar omtrent 15- 20 minutter. Utfyllingen gjennomføres enkeltvis eller i smågrupper ved registreringskontoret. Nærmere orientering blir gitt da.

- Vi håper alle vil delta og bidra til å skaffe mer innsikt i mennesker psyke under deltakelse i ekstreme anstrengelser som Femundløpet eller Finnmarksløpet, sier Rune Waaler.

Det er frivillig å være med på undersøkelsen og en enkelte har mulighet til å trekke seg når som helst uten å måtte begrunne dette nærmere.
- For ordens skyld nevner vi at undersøkelsen er innrapportert til og godkjent av Personvernet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Så dataene fra dette forskningsprosjektet vil bli forsvarlig behandlet jamfør med retningslinjene som finnes.

Resultater fra prosjektet vil bli publisert internasjonalt og bli presentert i korte artikler på nettsidene til Femundløpet og Finnmarksløpet før løpene i 2014 og 2015.