WEB-TV: Sledekamera på Grimsburunden

Skrevet av: Tonje Lilleås         Dato: 03.02.13 22:48

Bli med Thomas Wærner på sledetur gjennom deler av Grimsburunden!
Det er ingen tvil om at dette er en fantastisk opplevelse..