Femundløpet som spydspiss i Fjellregionen

Skrevet av: Ole Sylte Heggset     Foto: Ole Sylte Heggset     Dato: 01.02.13 16:33

Kommuner, næringsutviklere og representanter for vår hovedsponsor Rørosbanken, samt øvrig lokalt næringsliv, møtte opp til en drøy to timer lang sekvens i fredag formiddag.

Da arrangerte nemlig Femundløpet AS med styreleder Jan Kåre Gundegjerde og styremedlem Thomas Breen i spissen, et seminar hvor temaet var Femundløpets rolle som spydspiss på arrangementsfronten i Fjellregionen.

Våre to styrerepresentanter innledet med Femundløpets utvikling, og de mål og forventninger de har til videre vekst i løpet framover. Stortingspresident Dag Terje Andersen fulgte flott opp med perspektiv på regionen, Femundløpet som spydspiss og hvilket potensial som ligger der om regionen samarbeider rundt dette løpets utvikling.

1.Visepresident i Norges Idrettsforbund, Jorodd Asphjell, viste så til næringsutviklingen som kan være mulig i kjølvannet av arrangementet, og hadde en klar oppfatning av at Femundløpet allerede har nådd langt, og lenger enn de fleste her.

Rørosbankens banksjef Arild Hagen var ellers klar på den store profileringen Femundløpet på kun de siste åra hadde lyktes i å få rundt løpet, og selv om deres rolle i Femundløpet overgikk alt av øvrig engasjement banken tidligere hadde vært med på, følte de at satsningen hadde vært riktig hittil.

Til slutt hadde også enkelte av møtedeltakerne inkludert Røros-ordfører Hans Vintervold og Fylkesråd i Hedmark Fylkeskommune Per Gunnar Sveen, en hilsen. Begge oppsummerte betydningen løpet har hatt så langt og totalt sett ble det en svært vellykket samling, som vi håper kan bli en tradisjon i årene framover. Takk til alle deltakere!