FJr: 15 juniorer ankommet Tufsingdalen

Skrevet av: Marianne Merli     Foto: Geir Sørmoen     Dato: 01.02.13 01:54

Første juniorkjører ankom Tufsingdalen klokken 23.26. I løpet av en time og tjue minutter var alle juniorkjørere inne, så nær som en.

Juniorene forteller om en grei tur, med noe tunge og delvis gjenfokkede spor. Verst var det fra Røros til Storwartz. Det tunge føret har ført til at det har gått noe saktere enn forventet. Eline Stette Tennfjord fortalte at hun med vilje tok det mer med ro i år, og at hun nyter turen. Petter Sneeggen hadde en plan om å holde farten nede, men 12 kilometer i snittfart syntes han var litt for lavt.

På sjekkpunktet var det stor aktivitet på oppstallingsplassen etter hvert som juniorkjørerne kom inn.  Noen hadde drillet sjekkpunktrutiner, andre var litt mer usikre på hvilken rekkefølge de skulle utføre oppgavene i. Sindre Valan var veldig tydelig på at han skulle klare alt selv, for dette hadde han trent på! Alle arbeidet effektivt, slikt at hundene fikk mat og ro.

Nå sover både hunder og kjørere. Etter en seks timers obligatorisk hvil, starter Amund Kokkvoll som første kjører ut fra Tufsingdalen klokken 05.37, tett etterfulgt av Niklas Rogne kl. 05.40 og Gjermund Brennodden Budal kl. 05.42.4

Ragnhild Husom. Foto: Marianne Merli