15 løypekjørere jobber på spreng

Skrevet av: Kjetil Svanemyr     Foto: Kjetil Svanemyr     Dato: 31.01.13 16:40

Årets Femundløp har krevd stor innsats fra mange frivillige løypemannskaper i forkant av løpet. Men løypeansvarlig Jon Anders Kokkvoll mener å ha bra kontroll på det 60 mil lange sporet. Han har 15 snøscooterkjørere som skal kjøre opp sporet gjennom sju kommuner.

Kjell Ove Kristoffersen er ansvarlig for løypeprepareringen på Folldalsrunden.

– Det er fortsatt lite snø på den første etappen fra Røros til Tufsingdal, men ikke verre enn at det er fullt forsvarlig for både kjørere og hunder, mener Kokkvoll.

– På Tynset må vi muligens bruke gangbrua for å få kjørerne trygt over den våte isen på Glomma, forteller han.

Overvatn på Folla– I Folldal må vi legge om deler av traséen på grunn av overvatn på elva Folla. Folldal Turlag har heldigvis sagt ja til at vi kan bruke skiløypa deres i stedet for den vanlige traséen langs elva, sier Jon Anders Kokkvoll.

Løypekjører Kjell Ove Kristoffersen i Folldal bekrefter at overvatnet på elva har skapt mye merarbeid de siste dagene.

– Løypa blir noen få kilometer kortere enn den vanlige traséen langs elva. Men slik forholdene er på elva hadde det vært uforsvarlig å sende hundespannene nedover der, mener han.

Kristoffersen har mange års fartstid som løypekjører for Femundløpet. I Folldal har han vært vant til å møte mange publikummere som har arrangert privat bålfester langs elvesporet. I år må publikum ta seg fram til skiløypa oppe i lia dersom de vil heie fram hundespannene når de nærmer seg sjekkpunktet i Grimsbu.