Femundløpets ABC: Hvordan trenes et hundespann?

Skrevet av: Kjetil Svanemyr     Foto: Kjersti M. Godin Mjærum     Dato: 29.01.13 12:18

De fleste som starter i Femundløpet har minst 3000 kilometer treningsgrunnlag i beina på hundene, mange har atskillig mer, kanskje så mye som 5000 kilometer.

De fleste starter treningen på barmark i august, og øker treningsdosene gradvis utover høsten. Før snøen kommer brukes firehjuls vogner eller ATV'er, og en vanlig økt kan være fra 10-30 kilometer i starten. Når snøen kommer økes lengden betraktelig, og en normal treningstur på snø i november kan være på 80-100 kilometer i løpet av 6-8 timers varighet.

Etterhvert som hundene har fått den nødvendige grunntreningen gjøres det en eller flere "gjennomkjøringer", der både lengde, varighet, fôring og hvile legges så tett som mulig opp til det hundene vil oppleve i løp. Det er ikke nok at hundene har løpt et imponerende antall kilometer i løpet av høsten og forvinteren – de bør også være fysisk og mentalt forberedt på de tøffe utfordringene som møter dem i en løpssituasjon. Det betyr at de bør være vant til å løpe i 6-8 timer, hvile i 5-6 timer, for så å løpe videre i 6-8 timer.

Hvordan de enkelte hundekjørerne legger opp treningen er en del av hemmelighetskremmeriet i sporten. De færreste hundekjørere prater høyt om hvordan de trener, like lite som de røper kjøreplanen før et av de store langdistanseløpene.