Femundløpets ABC: Hva kjennetegner en god lederhund?

Skrevet av: Kjetil Svanemyr     Foto: Kjell O. Brun     Dato: 31.01.13 09:32

De beste lederhundene blir legendariske helter, som hundekjørere elsker å fortelle eventyraktige historier om. Men hva er det som gjør at enkelte hunder utmerker seg med sin evne til å gå først i spannet?

For å avkrefte en mulig misforståelse: En god lederhund er ikke nødvendigvis en flokkleder. En god lederhund liker å gå foran og gjør det på en god måte, men kan gjerne være lavt på den sosiale rangstigen i flokken ellers. Småvokste tisper kan være minst like gode som store, sterke og dominante hannhunder.

I løpssammenheng må en lederhund ha evnen til å holde jevn, god fart, den må kunne ta kommandoer fra hundekjøreren, og ha sterk nok psyke til å ville framover sjøl i dårlig vær og under vanskelige forhold. Å oppleve en topp lederhund ta ansvar foran i et hundespann under et langt og slitsomt løp er en magisk opplevelse. Det handler om evnen til å opprettholde fart, om å spre energi og humør bakover i spannet, og om god kommunikasjon med føreren. De beste lederhundene er gjerne også kjennetegnet ved at de sjelden blir skadet eller syke, og at de står distansene ut.

Hunder som flere ganger har gjennomført og gått i front store deler av Femundløpet, Finnmarksløpet eller Iditarod oppnår høy status og blir ettertraktede avlshunder. Salgsprisen på en lederhund øker i takt med prestasjonene, og de aller beste er knapt nok til salgs – i hvert fall ikke før de kommer i pensjonsalderen.